MBSR

Jon Kabat Zinn och hans kollegor vid University of Massachusetts Medical School har slipat och förfinat österländsk meditationspraktik så att den passar i ett modernt medicinskt sammanhang. 1979 började de tillämpa ett 8-veckors program, MBSR, vid stressrelaterad problematik, smärtproblematik och kronisk sjukdom.

Programmen utvärderades redan från start och visade sig mycket stärkande för personer med kronisk sjukdom och andra medicinska problem likväl för personer med ångestproblem. Förutom att notera positiva förändringar i hur de tänkte, kände och betedde sig kunde också utvärderas förändringar i den typ av hjärnaktivitet som är typisk vid negativa känsloupplevelser.

Kurser i MBSR tillhandahålls i Sverige inom hälso- och sjukvård, friskvårds-och utbildningsverksamhet samt ges i privat regi på olika håll i Sverige. För information om aktuella kurser i privat regi hänvisas till kalendariet.

MBCT

MBCT är en behandling vars syfte är att hjälpa personer med en historia av återkommande depressionsperioder att förebygga framtid depressioner.

I början av 1990-talet tog tre forskare inom klinisk psykologi och psykoterapi sig an uppgiften att bena ut mekanismerna bakom ”kronisk olycklighet” (Zindel Segal, Mark Williams, John Teasdale).

Man kände till att depression som behandlats, till exempel med psykofarmaka, tenderar att återkomma och oftare ju fler gånger personen varit med om det. Utmaningen var att finna en metod för att bryta ”den onda cirkeln”.

Litteratur

Andersen, Heidi, Stawreberg, Anna-Maria (2009): Mindfulness för föräldrar, Bonnier Existens.

Bergstad, Johan (2009): Mindfulness Steg för steg, Fönix Concepts.

Engström, Maria (2009): Mindfulness i födandet: Guidande meditationer (Ljudbok), Mecora.

Engström, Maria (2009): Mindfulness i födandet: fakta, bilder och praktiska övningar. Mercora

Kabat-Zinn, Jon (1990): Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain and Illness. New York: Dell Publishing.

Kabat-Zinn, Jon (1997): Vart du än går är du där. Leva i nuet – en meditationshandbok. Stockholm: Forum

Kabat-Zinn, Jon, Williams, Mark, Teasdale, John, Segal Zindel, (2008): Mindfulness En väg ur nedstämdhet. Stockholm: Natur och Kultur

Konstenius, Viktoria (2010): Mindfulness: medveten närvaro som levnadstrategi. ICA Bokförlag

Konstenius, Viktoria (2009): Sch…mindfulnessmeditation: andning. Emotiva psykologi

Santorelli, Saki (1999): Heal Thy Self. New York. Bell Tower.

Palmkron, Åsa och Lundblad, Katarina (2008): Fri från stress med Mindfulness. Palmkrons förlag, Lund

Mer om Mindfulness